เด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ

1. สิมะ
น้ำอิง
2. ฝน แลเชอ
ฝน
3. รุจิรา มาเยอะ
จิ๊บ
4. ชูชาติ แลเซอ
ชูชาติ
5. พัชรพล แซ่เฮ้อ
ยอห์น (เก่
6. ศุภนุช พาแขะ
น้ำหวาน
7. วรพล แซ่ซ้ง
วรพล
8. สีมะ จะปะ
สีมะ
9. เจ่อ แซ่โซ้ง
จ๋า
10. ชัญญานุช แลเชอ
หนึ่ง
11. ดาว อาซอ
ดาว
12. พิงค์หยก กตเวทิตา
ดวง
13. วารุณี แซ่ย่าง
วาวา
14. วิสุดา แซ่ซ้ง
ดา
15. สุธินี แซ่ท่อ
มะนาว
16. สุมาลี มาเยอะ
มาลี
17. คชภัค หลี่ภัทรปภา
ชาโลม
18. ฉัตรชัย แซ่ลี
ฉัตรชัย
19. ธีรภัทร บวรจิรธนิ
ที
20. นพรัตน์ แซ่เห้อ
นู่
21. สิรวิชญ์ แซ่เฮ้อ
เยเรมีห์
22. วัชรสกุลกิจ แซ่มั
วัชร
23. ปิยวัฒน์ แซ่เล่า
24. พีรดา แซ่เล่า
องุ่น
25. บูยา เบียงของ
อารยา
26. ซา แซ่เฮ่อ
ซา
27. มาลี แซ่ย่าง
มาลี
28. วาสนา วงค์สุทธะ
แพรว
29. สิริพร นิมิตกิตติ
ลีน่า
30. ปรีชา แซ่ซ้ง
โอชา
31. วรชิต ไพศาลศิริกู
มาม่า
32. สิทธิชัย ปู่เหล็ก
สิทธิชัย
33. หลีโจ อาซอ
หลีโจ
34. อธิภัทร มาเยอะ
ซาโลม่อน
35. อติวิชญ์ แซ่เฮ้อ
โยเอล
36. อาจ่า มาเยอะ
ไทม์
37. รัชฎาภรณ์ คาล่า
คาร่า
38. อาหนุ่ม เชอหมื่อ
กระแต
39. สุเทพ มาเยอะ
สุเทพ
40. โอเค แซ่ท่อ
โอเค
41. ฐิติกานต์ มณีธนาร
ไข่มุข
42. พรทิพย์ มาเยอะ
พรทิพย์
43. หงษ์ฟ้า คาล่า
หงส์ฟ้า
44. ชัยชนะ แลเชอ
ชัยชนะ
45. สุภาพร แซ่ย่าง
พิงค์
46. เกรียงศักดิ์ แซ่ว
เกรียงศัก
47. ฐิติกร เกษตรโสภาพ
สไปรต์
48. สุรพล แซ่ซ้ง
มัทธิว
49. เอกวิญญ์ แซ่ท่อ
โยชูวา
50. อำพล แซ่โซ้ง
อำพล
51. พงศ์ธวัช จะลอหมอ
อังเปา
52. กวีศิลป์ โชคขจรไพ
บอล
53. ทรงพล แซ่โซ้ง
ทรงพล
54. กิตติศักดิ์ แซ่เฮ
เก่ง
55. วชิระ แซ่โซ่ง
วชิระ
56. จงกลณี แซ่ลี
จี
57. ดาวิกา บุษบาวิภา
ดาวิกา
58. กัญญาพัชร จะอู
จูน
59. จุลินทิพย์ แสงว่า
จุลินทิพย
60. ชินภัทร ชาญชัยวงค
ชินภัทร
61. ธีราเทพ บุษบาวิภา
บาส
62. สุรพล แซ่ลี
ต้น
63. อติชาติ แซ่โซ้ง
อติชาติ
64. ชนานุช พีเมียะ
อปอยด์
65. ญาดา แซ่ย่าง
ญาดา
66. รมิดา แซ่ย่าง
มิดา
67. ชินนากิจ แซ่ย่าง
ชินนากิจ
68. นาวินทร์ แซ่ฟ้า
นาวินทร์
69. ภนิดา บวรเลิศ
ภนิดา
70. ธีรวิทย์ บวรจิรธน
โจ
71. เอกวิญญ์ มาเยอะ
ตลัน
72. มณฑิสา แสนกือ
ปราง
73. ปาลิดา ศรีพงศ์สาน
แป้ง
74. ธนกร แซ่ย้า
ธนกร
75. สรวิชญ์ แซ่ม้า
จอห์น
76. พงษ์พัฒน์ แซ่ว่าง
เบิร์ด
77. จิตรานุช บุษราภิบ
นุช
78. ธนัชชัย แซ่ม้า
ธนัชชัย
79. พันทิวา แซ่วื้อ
วา
80. จินห์จุฑา เลาว้าง
น้ำจันทร์
81. สุริยัน แซ่ว่าง
สุริยัน
82. กันยารัตน์ แซ่ว่า
ซอล
83. พงศ์พัทธ์ ลีสกุลท
โจเซฟ
84. ทิพวรรณ แซ่หาญ
จีจี้
85. รัชพล แซ่วื่อ
เจี่ย
86. ยุทธพิชัย ลีมณีเล
ยุทธพิชัย
87. ภิพัทร์ กวินวาณิช
พัดน้อย
88. จุรีรัตน์ แซ่ว่าง
จุรีรัตน์
89. วีรภัทร สงวนประชา
เพ่ง
90. กิตติภาค จะจู๋
กิตติภาค
91. กรวรรณ แลเชอะ
รุดิง
92. ปนัดดา ไตรวิชญ์อั
ปนัดดา
93. ชลทิศ แซ่ย่าง
ชลทิศ
94. ปภาวี ไตรวิชญ์อัศ
เบ้า
95. จารุวัฒน์ แซ่ว้า
วิด
96. นิอร แซ่ส้ง
นิอร
97. ชนากานต์ แซ่โซ้ง
ตุ๊กตา
98. วชิรวิทย์ แซ่ว่าง
วิทย์
99. ศศิชา วงศ์วานศิริ
ศศิชา
100. อนัญพร แซ่ฟ่า
แต้ว
101. ศุภลักษณ์ แซ่ฟ่า
ทราย
102. โยธิน ธนาวุฒิชัย
โยธิน
103. ปกรณ์ แซ่จ้า
ปกรณ์
104. ขวัญฤดี ธนาวุฒิชั
ขวัญ
105. จักรภัทร แซ่ม้า
เม่ง
106. วันดี แซ่ย่าง
วันดี
107. วรัญญา แซ่ว่าง
วรัญญา
108. อันญญา แซ่ว่าง
อันญา
109. วุฒิภัทร แซ่ว่าง
อามั่ว
110. ปาลิตา แซ่ว่าง
ปาลิตา
111. ชนาธิป แซ่ว่าง
บี
112. ดวงใจ อาชาภัทรกุล
ดวงใจ
113. ดอกฟ้า อาชาภัทรกุ
ดอกฟ้า
114. พัชรา แซ่หยี่
ภัทร
115. นภาวดี แสนเหลี่ยว
นภาวดี
116. ศุภชัย สุวรรณวลัย
ม้า
117. ฉลาด แซ่ลี
ฉลาด
118. จันทิมันตุ์ เสกสั
จันทร์
119. ฟ้ารุ่ง แซ่ลี
ฟ้า
120. ทีราเดช ผาด่าน
ที
121. อธิน แซ่ม้า
อธิน
122. จรรยพร ผาด่าน
แอนนี่
123. ธนเดช แซ่โซ้ง
ธนเดช
124. ธีรวุฒิ แซ่โซ้ง
วุฒิ
125. ประเสริฐ แซ่หว้า
ประเสริฐ
126. ฝน แซ่โซ้ง
ฝน
127. นภัสสร แซ่ลี่
อาหมี่
128. จักรกฤษณ์ แซ่ว้าน
เจสซี
129. จักรพันธ์ แซ่ว้าน
ดาวิด
130. พสิษฐ์ แซ่ล่อ
พสิษฐ์
131. อริสา แซ่ล่อ
อริสา
132. ไพโรจน์ ท่อแสงธรร
เก้า
133. ธนกร มนัสมโนธรรม
อาทโป่ง
134. สุริษา มนัสมโนธรร
สุริษา
135. เทพไท ฐิดาภารุ่งเ
เทพไท
136. พงษ์จิต แซ่ย่าง
พงษ์จิต
137. ทิพย์สุดา พิทักษ์
ทิพย์สุดา
138. ชาตรี พิภัชกิตติค
ชาตรี
139. เกาหลี แซ่ย่าง
เกาหลี
140. วุฒิชัย วิทูรวงศก
วุฒิ
141. อรรถนนท์ แซ่ลี
ชื่อเล่น
142. จัว พิทักษพงศ์วาร
จัว
143. สรยุทธ์ แซ่ฟ้า
ชื่อเล่น
144. ณัฐกร แซ่ว้าง
ก๊ง
145. อชิระ แซ่ว่าง
ฮัว
146. ณัฐพล แซ่ท้าว
147. ณัฐธิชา แซ่ท้าว
น้ำชา
148. สุพิชชา แซ่ซ้ง
น้ำชา
149. นุ้ แซ่วื่อ
ชื่อเล่น
150. ศรัณยู กมลาสน์บูช
ชื่อเล่น
151. สุเทพ กมลาสน์บูชา
สุเทพ
152. สรพงษ์ กมลาสน์บูช
ชื่อเล่น
153. เก๊า แซ่มัว
ชื่อเล่น
154. มะลิ แซ่หยี่
มะลิ
155. ป๊อจัว แซ่มัว
ชื่อเล่น
156. ทรงพล แซ่โซ้ง
157. คณิศร แซ่เล่า
คณิศร
158. อินทรา แซ่ว้า
อินทรา
159. พสิษฐ์ อนุชิตวรกา
พสิษฐ์
160. จิรายุ บุษราภิบาล
พายุ
161. นภาพร แซ่ลี
พร
162. ธนวุฒิ แซ่วื้อ
ธนวุฒิ
163. ธนบดี แซ่ล่อ
ธนบดี
164. ดาวิษา ธงทวีทรัพย
ดาวิษา
165. วรเพชร แซ่ล่อ
ชื่อเล่น
166. เน้ง แซ่มัว
ชื่อเล่น
167. ราชัน แซ่มัว
นุ่ง
168. ดวงกมล ธงทวีทรัพย
นุ
169. ภานุพงษ์ แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
170. ชุติเดช แซ่มัว
ชื่อเล่น
171. ชิษณุชา แซ่เห้อ
ชื่อเล่น
172. ชาติชาย แซ่วื้อ
ชาติชาย
173. รัตนา แซ่วื้อ
ชื่อเล่น
174. ดาวิด แซ่วื้อ
ดาวิด
175. ธนกฤต แซ่วื้อ
ชื่อเล่น
176. ฐนนรัตน์ ณ.ลำพูน
ชื่อเล่น
177. วีรภัทร แซ่จาง
ชื่อเล่น
178. วิชชุกร แซ่จาง
ชื่อเล่น
179. จิตติพัฒน์ แสนยาเ
180. วุฒิชัย แซ่มั่ว
ชื่อเล่น
181. ธงชัย แซ่ว่าง
ชื่อเล่น
182. นารี แซ่เล่า
นารี
183. รัตนากร แซ่จาง
เมย์
184. ปภาวรินท์ แสนซุ้ง
กล้วยหวาน
185. ชัยกฤช แซ่ว่าง
186. บัณฑิต แซ่ลี
บัณฑิต
187. ธิดาทิพย์ ย้าวิโร
ทิพย์
188. ธีรภพ แซ่ว้า
ชื่อเล่น
189. ถิรวัฒน์ แซ่เล่า
190. วีระชัย แซ่ย่าง
191. จิลลาภัทร แซ่ม้า
ดาว
192. ญาดา จะอู
ญาดา
193. ธิติพัทธ์ วิชยุตย
194. วาสนา แซ่ม้า
195. น้ำหวาน แซ่ม้า
น้ำหวาน
196. ศราวุฒิ แซ่หยี่
วุฒิ
197. พรธิดา พิภัชกิตติ
ขาว
198. อนุวัฒน์ เกษตรสุข
199. ปพิชญา แซ่จ๊ะ
200. นภัส แซ่จ๊ะ
201. ศวิตา แซ่หยี่
ลูลู่
202. พรธิดา แซ่โซ้ง
203. ดาว แซ่โซ้ง
204. มีชัย แซ่โซ้ง
205. วิชัย ลีสือ
206. สมเกียรติ แซ่ว้าง
สมเกียรติ
207. ยุภา แซ่ว่าง
208. อารยา แซ่ลี
ยูเรีย
209. เตชินี แซ่ลี
นี
210. ทวีศักดิ์ แสนลี่
211. ชนกนันท์ แซ่ว้า
หนิง
212. พัชราพร แซ่ลี
อร
213. ติณณภพ แซ่ว้า
214. เจตนิพัทธ์ แซ่ย่า
215. ณัฐธิดา แซ่ต่า
216. วิไลวรรณ บริสุทธิ
217. อัฐพร แซ่ว่าง
218. ธีรเทพ แซ่ว่าง
ธีรเทพ
219. วีรสิทธิ์ กตเวทิต
220. อินทรนันท์ กตเวทิ
อินทร
221. ธัญญารัตน์ กตเวทิ
นิ้ง
222. ภาณุพงศ์ กตเวทิตา
223. พินณภา แซ่หาญ
พิน
224. ศิริลักษณ์ ยอดมณี
ศิริลักษณ
225. ธีรเดช คติ
ธีรเดช
226. แจ้ก แซ่มัว
แจ้ก
227. นนทพันธ์ แซ่ย้า
นนท์
228. ธิติวัฒน์ ใจงามเล
229. มณีวรรณ แซ่มัว
มณีวรรณ
230. ชาติชาย แซ่วื้อ
231. อริศรา แซ่สง
มีนา
232. กาญจนา แซ่ย่าง
กานต์
233. สุชาติ วงค์บุญชัย
สุชาติ
234. นภัสสร คะล่า
วาย
235. รุ้งนภา คะล่า
นาดะ
236. ก้องภพ คะล่า
237. ภูรินท์ แซ่หาญ
238. สมรักษ์ แซ่เห้อ
239. มาริษา แซ่เล่า
240. เพชรรัตน์ แซ่ย่าง
ไหมย่า
241. พรไพริน แซ่ย่าง
242. ภาวิดา แซ่เล่า
ฉี
243. อติเทพ แซ่โซ้ง
อติ
244. สรรพวัฒน์ แซ่โซ้ง
245. ทิพรดา วงศ์นภาไพศ
246. เอนุกา แซ่เล่า
247. รัตนา แซ่เล่า
เจนนี่
248. ถาวร แซ่หวื่อ
ถาวร
249. ขนิษฐา แซ่หวื่อ
250. สิริรัมภา สุรเดชม
มิ้น
251. ปาลิตา กิตติพนาไพ
252. สิงหา โชคขจรไพศาล
จ๊ะไก่
253. ฐิติวัฒน์ พิศาลไพ
254. กันติชา โชคขจรไพศ
จัว
255. วีรภัทธ์ โชคขจรไพ
วีรภัทธ์
256. ณัฏฐ์ชญาดา แซ่เล้
ดา
257. วิชญาพร แซ่เท้า
ฝน
258. ปาลิกา แซ่เท้า
ปาลิกา
259. มลฤดี กมลปราณี
ปลา
260. พัณณิตา สงธนะชัย
กนัย
261. ธนะภัทร สงธนะชัย
เดา
262. พรรณทิพย์ สงธนะชั
263. ปริยทรรศิกา พิภัช
ลาดา
264. กฤติพัชรกร พิภัชก
265. ละอองฝน แซ่เล้า
ฝน
266. เตชินท์ แซ่โซ้ง
267. ธรรมศรณ์ แซ่ย่าง
268. เอกพันธ์ แซ่ย่าง
หยี่
269. อานิชา แซ่ย่าง
นิชา
270. อรรถเดช แซ่เห้อ
271. ธนวัฒน์ แซ่โซ้ง
272. ปิยะ แซ่หาง
273. สิริลักษณ์ โพธิวง
ไหมจี
274. สุริยะ แซ่ว้าง
สุริยะ
275. อนุชิต หมื่นแลกุ
ชิต
276. ปวีณา แซ่โซ่ง
กุ้ง
277. เต็ม แซ่ฟ้า
เต็ง
278. สิริกุลยา แซ่ย่าง
อาเย้า
279. นุชญดา แซ่ม้อ
นุช
280. เอกพงศ์ แซ่ย้า
สื่อ
281. พรปวีณ์ แซ่วื้อ
282. ชานนท์ แซ่วื้อ
ชานนท์
283. ธนพล จะก่า
พล
284. ณภัทร แซ่หาง
ณภัทร
285. คำเพา แซ่วื้อ
ครีม
286. ลวิตรา แสนวังทอง
อายี้
287. อนุชิต แซ่ย่าง
288. สิทธิพล แซ่ย่าง
อาเก๋ง
289. โชคดี เกษตรสุขถาว
เว้ากี๊
290. อทิตยา แซ่ลี
ใบตอง
291. อภิชัย แซ่ลี
292. พัชรินทร์ แซ่วื้อ
เหม่าชั๊ว
293. ฟ้าใส แซ่วื้อ
294. ณัฐพนธ์ แซ่ย้า
ณัฐพนธ์
295. ธิติกร ใจงามเลิศส
296. อมรรัตน์ แซ่ย่าง
ไวท์
297. สมชาย หมื่อแลกู่
สมชาย
298. สาริณี จะคึ
นางฟ้า
299. ปฏิภาณ ยังสิริสุข
เก้า
300. ทรงธรรม เลาหาง
วัน
301. อนุพงษ์ แซ่ล่อ
เชม
302. รัญชิดา แซ่จ่าง
นาง
303. กัลยลักษณ์ แซ่เท่
304. ชลนิภา แซ่เห่อ
305. โชคชัย แซ่เห่อ
โชค
306. นราวิชญ์ แซ่เท่า
307. สมเกียรติ แซ่เห่อ
ไหน่
308. พรทิพย์ แซ่เห่อ
309. สุรสิทธิ์ แซ่ฟ้า